Rotavdrag

 Skattereduktion för husarbete — genom fakturamodellen

Utskriftsvänlig version av Skatteverkets folder SKV 323 utgåva 1, utgiven i maj 2009.

Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushållsarbete (f.d. hushållsnära tjänster) och ROT-arbete (de ROT-tjänster som fanns tidigare) genom fakturamodellen. Tjänsterna kallas med ett gemensamt ord för husarbete.

Mer information kan du få på skatteverkets hemsida.

Läs mer på Skatteverkets hemsida »